Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała – tom 6 [POLISH]

Lightbody_6_plNew POLISH translation of Lord Sathya Sai Baba speaks from His Lightbody book 6

Pan Sathya Sai Baba w 6 tomie serii Świetliste Ciało podaje swoim wielbicielom ponad 50 sposobów na pomaganie innym ludziom w dochodzeniu do samorealizacji, których wsparciem jest czytaniem Jego słów zawartych w tomach 2 do 6 tej serii. Baba powodowany swoją miłością i współczuciem chce, aby wszyscy ludzie poznali i zastosowali w praktyce Jego metody w celu osiągnięcia urzeczywistnienia Boga i wyzwolenia w czasie, gdy żyją w fizycznym ciele.

Lord Sathya Sai Baba in this 6th Book of the Lightbody series, has given more than 50 ways for His devotees to help other human beings to achieve Self realization through reading His words in the Lightbody series of books 2 to 6 et al. Out of His love & compassion for humanity, He wishes all people to know and practice His new methods to attain God realization and liberation while living in a human body.


Free PDF ebook


Excerpt

1
Dzisiaj jest kolejny dzień dla was i dla Mnie, kiedy wciąż przebywam na ziemi w Świetlistym Ciele, chociaż już niezbyt długo, bo jeszcze tylko sześć lat. Wiele może się wam przydarzyć w tych latach, jeśli zastosujecie w praktyce wszystkie metody, które przekazałem wam przez moją drogą wielbicielkę Catherine w tomach 2 do 6 serii Świetliste Ciało.

2
Większość z was nie wykazała dostatecznego oddania praktykowaniu metod i wskazówek, które przedstawiłem w książkach Świetliste Ciało. Zastanówcie się, proszę, dlaczego TERAZ nie przykładacie się do praktykowania mojej nowej sadhany przekazanej w celu waszej samorealizacji ze Mną. Chcę wiedzieć, jak odpowiecie na to pytanie.


Reviews

There are no reviews yet.
Send your review

FacebookTwitterGoogle+Bookmark/FavoritesGoogle GmailShare