Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała – tom 5 [POLISH]

Lightbody_5_plNew POLISH translation of Lord Sathya Sai Baba speaks from His Lightbody book 5

Bóg i Sadguru, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, Pan dla milionów wielbicieli na całym świecie, przekazał 108 sutr (maksym), aby pomóc ludziom połączyć się w sercu z Bogiem, Duch z Duchem, w celu ich samorealizacji, do której można dojść tylko na ziemi i nigdzie indziej, żyjąc w fizycznym ciele

God and Satguru, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Lord to millions of devotees worldwide, has given 108 Sutras to help all human beings merge in the heart Spirit to Spirit with God for their Self realization, that can only be attained on earth while living in a human physical body and nowhere else.


Free PDF ebook


Excerpt

Dzisiaj jest nowy dzień. Chcę, żebyście przebudzili się i zrozumieli, że ciągle marnujecie za dużo czasu, śpiesząc donikąd – w duchowym sensie. Właśnie dlatego ponownie zwracam się do was, by powiedzieć wam to w związku z waszą samorealizacją i wyzwoleniem. Musicie zrozumieć, że dojście do samorealizacji wymaga znacznie więcej, niż obecnie myślicie. Dlatego jeszcze raz powiem wam, co musicie zrobić, aby w tym życiu dojść do urzeczywistnienia Jaźni ze Mną, waszym Panem i Sadguru, Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą.
Przede wszystkim chcę, abyście zrozumieli, że nie będzie samorealizacji, jeśli zachowanie milczenia nie stanie się dla was najwyżej cenioną wartością. Bez praktykowania ciągłej wewnętrznej ciszy nigdy nie dojdziecie do samorealizacji – ani w tym życiu, ani w żadnym innym. Chcę, żebyście natychmiast wzięli sobie te moje słowa do serca, bo inaczej nie osiągniecie celu samorealizacji.


Reviews

There are no reviews yet.
Send your review

FacebookTwitterGoogle+Bookmark/FavoritesGoogle GmailShare