Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała – tom 3 [POLISH]

Lightbody_3_cover_PL (2)New POLISH translation of Lord Sathya Sai Baba speaks from His Lightbody book 3

Wszechwiedzący i wszechobecny Sadguru i Bóg Sathya Sai Baba chce powiedzieć swoim wielbicielom, którzy szczerze dążą do samorealizacji i wyzwolenia z Nim, o wielu dalszych sposobach postrzegania Go, cieszenia się Nim i obcowania z Nim w sercu. Dzięki obcowaniu z Nim i cieszeniu się Nim – w promieniach odległych gwiazd i naszego słońca, w pięknych pachnących kwiatach, jeziorach, rzekach, oceanach, zwierzętach, owadach, a także w grzesznikach i świętych, możemy znajdować Go zawsze i wszędzie, aby uświadomić sobie, że my także jesteśmy istnieniem i świadomością. Umocniwszy się w tej świadomości podczas pobytu na ziemi w fizycznym ciele, nigdy już nie będziemy musieli odradzać się i będziemy mogli żyć w wiecznym obcowaniu, miłości i pokoju z Nim w sercu.

Omniscient and Omnipresent Satguru and God Sathya Sai Baba wishes to tell His devotees who are ardently seeking Self realization and liberation with Him, many more ways to see, enjoy and commune with Him in the heart. Through communing with Him and enjoying Him radiating from the distant stars and our sun, in the lovely, fragrant flowers, the lakes, rivers, oceans, animals, insects, as well as in the sinner and the holiest saints, we can find Him everywhere at all times in order to realize that we too are that one Existence and Consciousness. When stabilized in this awareness while on earth in a physical body, we will never have to be reborn ever again and can live in eternal communion, love and peace with Him in the heart.


Free PDF ebook


Excerpt

Zauważyłem, że wielu moich wielbicieli nie wie, jak Mnie zadowalać, nie wie, co trzeba robić, aby zadowolić ich Sadguru Sathya Sai Babę. Chcę, żebyście wiedzieli, co Mnie cieszy, a co wywołuje moje niezadowolenie, i żebyście stosowali tę wiedzę w praktyce. Co sprawia mi przyjemność? Cieszy Mnie, gdy zachowujecie milczenie, a mówicie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Kiedy zachodzi konieczność mówienia? Aby pomóc komuś w potrzebie, możecie przekazać niezbędne informacje i wskazówki oraz udzielić pomocy. Poza tym nie ma powodu, abyście mówili do ludzi z otoczenia, przez co zadowolicie Mnie, który mieszkam w waszym sercu, Atma z Paramatmą.
Widzę, że wielu, a raczej większość z was, mówi wszystko, co przychodzi im do głowy do każdego, kto znajdzie się w pobliżu. To Mnie nie cieszy. Jest to bezcelowe marnowanie boskiej energii i oddala was od jedności ze Mną w sercu – jedności, którą staracie się zrealizować ze Mną w celu urzeczywistnienia Jaźni i wyzwolenia od odradzania. Czy rozumiecie, co próbuję wam powiedzieć? Mam nadzieję, że posłuchacie moich słów i dla duchowego rozwoju będziecie zachowywać milczenie w zjednoczeniu ze Mną w sercu, które wiecznie dzielimy jako jedno. Milczenie jest bardzo ważną praktyką, bez której nigdy nie zdołacie połączyć się z Bogiem w sercu i nie dojdziecie do samorealizacji i wyzwolenia od odradzania w tym życiu, byście już nigdy nie musieli rodzić się w nowym życiu jako inna osoba, żeby ponownie starać się o samorealizację.


Reviews

There are no reviews yet.
Send your review

FacebookTwitterGoogle+Bookmark/FavoritesGoogle GmailShare