Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała – tom 2 [POLISH]

Lightbody-PL2-coverNew POLISH translation of Lord Sathya Sai Baba speaks from His Lightbody book 2

Te 63 eseje to słowa wypowiedziane z wielką miłością do dusz, które On stworzył, przez Pana Sathya Sai Babę, Sadguru i Boga wszystkich wszechświatów, aby pomóc swoim wielbicielom dojść do samorealizacji i wyzwolenia od ponownych narodzin jeszcze w tym życiu. Bhagawan Baba przekazał swoim wielbicielom nową praktykę duchową, która zaprowadzi ich do połączenia z Nim w sercu, dzięki czemu zrozumieją, że sami są tym jednym Bogiem wszechświata.
Catherine od wielu lat jest żarliwą wielbicielką Bhagawana Baby, żywiąc głębokie pragnienie połączenia się z Nim w sercu w celu samorealizacji i wyzwolenia od odradzania, co teraz osiągnęła dzięki Jego łasce i błogosławieństwom udzielonym z serca, które wiecznie dzielą.

These 63 essays are the words spoken with great love for the souls that He created, by Lord Sathya Sai Baba, Satguru and God of all universes, in order to help His devotees gain Self realization and liberation from rebirth in this life itself. Bhagavan Baba has provided a new sadhana for His devotees to practice that will lead them to mergence with Him in the heart whereby they will realize that they themselves are the one God of this universe.
Catherine has been an ardent devotee of Bhagavan Baba for many years with the strong desire to merge with Him in the heart for Self realization and liberation from rebirth that now has been attained with His grace and blessings given to her from within the heart they share eternally.


Free PDF ebook


Excerpt

Szczęście mają ci nieliczni, którzy posłuchali wezwania do otwarcia serc i wpuszczenie tam Mnie, abym mógł być blisko nich i obcować z nimi serce z sercem, Atma z Atmą. Dopóki wielbiciele nie rozwiną tego związku serca z sercem, nie dostąpią bliskiej znajomości z Sathya Sai Babą. Po co przedłużać ten zewnętrzny związek, skoro prowadzi on donikąd? Lepiej byłoby mądrzej spędzać czas, kierując się do wnętrza i odkrywając tam własną rzeczywistość i moją rzeczywistość, które są tą samą rzeczywistością, mianowicie Atma z Atmą. Dość czasu zmarnowaliście na odprawianie zewnętrznych obrządków i rytuałów, wciąż nie znajdując Mnie. Pora skorzystać z innych metod, by Mnie odnaleźć.
Dawniej święci i mędrcy poddawali się wielu wyrzeczeniom, aby w swoich sercach znaleźć Boga. Nie prosiłem was o żadne wyrzeczenia, gdyż nie jest to mój sposób uczenia samorealizacji (urzeczywistniania Jaźni). Prosiłem was natomiast, abyście znajdowali Boga w swoim sercu, prowadząc tylko namasmaranę (wspominanie imienia Boga) i śpiewając bhadźany (nabożne pieśni). Prosiłem też o prowadzenie bezinteresownej służby w celu znalezienia Boga w sercach wszystkich ludzi, którym pomagacie. Jednak to nie wystarczyło. Ciągle jeszcze nie znaleźliście Mnie w swoim sercu. Dlaczego? Niewystarczająco angażujecie się w poszukiwanie Mnie i w łączenie się ze Mną w sercu. Gdybyście starali się, już byście Mnie znaleźli. Co rozumiem przez angażowanie się w szukanie Mnie? Mam na myśli to, że powinniście pragnąć Mnie – Boga, ponad wszystko inne w życiu. Widzę, że tak się nie dzieje w przypadku większości z was. Widzę, że większość z was jest uwikłana w życie rodzinne, życie towarzyskie, sytuacje w pracy i wiele innych obowiązków, którymi waszym zdaniem musicie się zajmować, gdyż w przeciwnym wypadku ktoś mógłby was zganić. W obliczu dezaprobaty martwicie się i niepokoicie. Dlatego spędzacie swój czas na próbach zadowolenia innych ludzi. Czy jest to sposób na samorealizację? Powiadam: nie, nie tędy droga. Przede wszystkim macie zadowalać Boga. A co Go uszczęśliwia? To, że obcujecie z Nim w sercu. On was stworzył po to, byście byli Jego towarzyszami zabaw, powiernikami, z którymi może utrzymywać pełną miłości więź z serca do serca. Tak więc zadowalanie innych ludzi nie jest drogą do zadowolenia Boga. Musicie zrozumieć, że zadowalanie innych ludzi nie prowadzi do samorealizacji.


Reviews

There are no reviews yet.
Send your review

FacebookTwitterGoogle+Bookmark/FavoritesGoogle GmailShare