Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała [POLISH]

LightbodyPLwebNew POLISH translation of Lord Sathya Sai Baba speaks from His Lightbody book 1

Catherine Kapahi ponownie dostąpiła zaszczytu przyjęcia channelingów od Bhagawana Śri Sathya Sai Baby w Jego Świetlistym Ciele, 45 bliskich i osobistych konwersacji zawierających porady, wyjaśnienia i błogosławieństwa dla Jego wielbicieli na całym świecie, którzy nie tylko kochają i czczą Go jako Boga i Satguru, ale także chcą uczestniczyć już teraz i w następnych latach w kontynuacji Jego wielkiej misji uzdrawiania i duchowego wznoszenia całej ludzkości na wyższe poziomy świadomości kończącego się urzeczywistnieniem Jaźni i duchowym wyzwoleniem.

Catherine Kapahi has again been given the great honor of channeling Bhagavan Sri Sathya Sai Baba from His Lightbody, 45 intimate and personal conversations of guidance, explanations and blessings for His devotees around the world, who not only love and revere Him as God and Satguru, but who also wish to be part of His ongoing great mission to heal and spiritually uplift all of humanity to higher levels of consciousness culminating in Self realization and spiritual liberation now and in the coming years also.


Free PDF ebook


Excerpt

Moi drodzy wielbiciele, nadszedł czas, abym jeszcze raz skomunikował się z wami poprzez moją bardzo drogą wielbicielkę Catherine. Ona jest bardzo chętna do służenia Mi, swojemu ukochanemu Satguru i Bogu, a Ja jestem wdzięczny jej, że pozwala Mi ponownie wykorzystać ją w charakterze mojego instrumentu. Jest wielu, z którymi chciałbym rozmawiać, a którzy jeszcze nie mogą słyszeć Mnie ze swojego serca, gdzie mieszkam jako ktoś bliski im jak własny oddech. Jest to jeden z celów tego komunikowania się.
Innym celem jest próba wyjaśnienia i zasklepienia rozdźwięku, jaki powstał między dwiema bardzo ważnymi częściami mojej wielkiej misji na ziemi, polegającej na uzdrawianiu ludzkich umysłów i wznoszeniu ich ku urzeczywistnieniu i przejawieniu na ziemi ich boskości.
Na te dwie części mojej misji składają się: pierwsze 85 lat mojego awatarostwa i kolejne jedenaście lat mojej misji do czasu osiągnięcia 96 lat. Przez wszystkie te 96 lat byłem i będę bardzo aktywnie realizował i dokańczał moją misję wznoszenia świadomości rodzaju ludzkiego do boskiego poziomu.
Na skutek błędnego myślenia wielu ludzi, którzy utożsamiają się z fizycznym ciałem, umysłem i ego, także Mnie utożsamiali z fizycznym ciałem i umysłem. Przez to wadliwe utożsamianie ludzie ci wierzą, że opuściłem ten świat. Więcej, wierzą, że nie jestem zdolny do kontynuowania swojej misji w inny sposób w nowym miejscu. Chociaż we wszystkich czasach przebywam wszędzie i było tak zawsze, nawet wtedy, gdy przyjąłem fizyczną postać nazywaną Sai Baba, wielu wierzy, że udałem się do wyższego nieba, z dala od fizycznej ziemi. Ci ludzie, te umysły ograniczyły Mnie, którego nie da się ograniczyć. Mam pełną swobodę przejawiać się kiedy i gdzie chcę, stosownie do mojej woli. A jeśli wierzycie Mi, prawdziwie Mi ufacie, to nie będziecie podawali w wątpliwość mojej woli, która jest boską wolą.
Ci, którzy teraz kwestionują, że Sathya Sai Baba kontynuuje swoją misję na nowy sposób w nowym miejscu, nie ufają Mi. Nie znają Mnie naprawdę, nie obcują ze Mną. Ciągle znajdują się w objęciach egoistycznego umysłu, który decyduje za siebie o tym, w co chce wierzyć. Ten umysł uzurpuje sobie miejsce boskiego umysłu, dlatego ci ludzie nie są zdolni poznać prawdy o Sathya Sai i Jego trwającej misji w Indiach i na świecie. Ego w swoim pragnieniu bezpieczeństwa próbuje osądzać i potępiać to, co nie pasuje do jego postrzegania prawdy o różnych rzeczach. To nieprawda, że Sathya Sai Baba należy tylko do Prasanthi Nilayam, do Sathya Sai Central Trustu. Tak, wspieram je, stworzyłem je w celu rozwijania i utrzymywania moich wielbicieli oraz ludzkości, by moimi słowami i czynami pokazać wszystkim, jak być samą boskością. Wszystko to było i jest dla was. Ale wszystko to nigdy nie ograniczało mojej prawdziwej Jaźni. Byłem i zawsze jestem wolny, chociaż przywiązany do bezwarunkowej miłości moich wielbicieli.
Przez kilka lat po złożeniu na spoczynek mojego fizycznego ciała w Samadhi (grobowcu) w Prasanthi Nilayam byłem dalej aktywny w moim Świetlistym Ciele (ciele sukszma, czyli subtelnym), chociaż tylko niewielu żyjących w fizycznych ciałach o tym wiedziało. Większość wielbicieli myślało, że odszedłem. Nigdzie nie odszedłem. W dalszym ciągu byłem obecny tak jak zawsze. Wielu dalej słyszało mój głos i odczuwało moją obecność – tak jak Catherine, Narasimha Murthy, Madhusudhan Naidu, Isaac Tigrett i wielu innych, którzy Mnie kochają, poddali się i służą Mi jako swojemu jedynemu Bogu. Po tym jak w 2014 r. w Kodaikanal ogłosiłem swoją obecność w Świetlistym Ciele wielu ludzi ofiarowało Mi swoją pomoc w trwającej misji podnoszenia świadomości ludzkości do poziomu boskiego/chrystusowego.


Reviews

There are no reviews yet.
Send your review

FacebookTwitterGoogle+Bookmark/FavoritesGoogle GmailShare